Werkwijze

Werkwijze-nieuw

De architecten van geWOON architecten hebben ervaring met een breed scala aan projecten. De opdrachten waar wij aan gewerkt hebben verschillen van kleine woningbouwprojecten tot appartementencomplexen en van winkeluitbreidingen tot kantoorpanden.
Ook hebben wij gewerkt aan diverse woon- zorgprojecten, in alle stadia van het bouwproces.

Particulieren

Als u gaat bouwen of verbouwen, dan is het belangrijk dat uw wensen uiteindelijk werkelijkheid worden. Daarom hebben wij voor onze particuliere opdrachtgevers een werkvolgorde opgesteld, waarmee we, samen met u, stapsgewijs het proces van idee naar ontwerp, bouwaanvraag en uitvoering doorlopen. geWOON architecten wil een product afleveren dat precies op de opdrachtgever is toegesneden. Daarom vinden in eerste instantie alle bezoeken plaats op locatie, bij u thuis. Op deze manier leren wij u beter kennen en kunnen wij uw (woon)wensen beter vertalen.

Professionelen

De filosofie van geWOON architecten betekent dat u als opdrachtgever centraal staat. Vanuit uw wensen en mogelijkheden wordt door ons een op maat gesneden plan ontwikkeld. Daarbij gaan wij voor elke opdracht vanuit de context en omgeving te werk, zodat het uiteindelijke ontwerp verankerd zal zijn in de bestaande situatie. We pretenderen daarbij niet modern of klassiek te zijn; de intrinsieke architectonische waarde van het ontwerp zal voor een eigen identiteit en plaats zorgen.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, beschikken wij over moderne werkplekken met up-to-date teken- en visualisatiesoftware en snelle communicatiemiddelen. Voor zover daarvan niet is afgeweken, dan wel anders wordt overeengekomen, is van toepassing het bepaalde in De Nieuwe Regeling 2011, de standaard voorwaarden rechtsverhouding opdrachtgever – architect (DNR2011). geWOON architecten is conform DNR2011 verzekerd voor schade volgend uit foutieve handelingen of adviezen. Op verzoek worden terzake doende bewijsstukken toegezonden.

Hieronder volgt de werkvolgorde die als leidraad geldt. Voor elke opdracht kan de werkvolgorde uitgebreid worden naar gelang uw wens, voortgang van het proces of complexiteit van het project.

1.  Eerste bezoek
Tijdens het eerste bezoek komen wij bij u thuis om uw ideeën en plannen te bespreken en in kaart te brengen. U krijgt dan ook een goed beeld van onze werkwijze.

2.  Offerte
Binnen een paar dagen na het eerste bezoek ontvangt u van ons de offerte voor het project. Hierop staat precies aangegeven welke werkzaamheden wij gaan verrichten. Net als het eerste bezoek is deze offerte geheel vrijblijvend.

3.  Ontwerp
Zodra wij de opdracht ontvangen hebben beginnen we met het vertalen van uw wensen naar een ontwerp. Ook nemen wij contact op met de gemeente, om het plan te toetsen aan het bestemmingsplan en eventuele andere randvoorwaarden.

4.  Tweede bezoek
Bij het tweede bezoek presenteren wij het ontwerp aan u. Op een duidelijke manier wordt verteld hoe de wensen en eisen in het ontwerp verenigd zijn. Naast plattegrond(en), gevels en doorsnede(n) krijgt u ook een 3D model, zodat u zelf virtueel door uw woning kunt lopen. Indien nodig zetten we kanttekeningen of schetsen we verbeteringen. Dit gesprek levert vaak aanpassingen, nieuwe inzichten en ideeën op.

5.  Uitwerking
Als het ontwerp gereed is, dan volgt de volgende stap. De aanvraag voor de omgevingsvergunning kan nu uitgewerkt worden. Dit betekent dat het ontwerp wordt uitgebreid met constructie-overzichten, detaillering en eisen m.b.t. het bouwbesluit en bouwfysica. Ook worden er door de constructeur constructieberekingen gemaakt. geWOON architecten werkt met vertrouwde constructeurs, waardoor de uitwerking van het plan soepel en snel kan verlopen.

6.  Indienen omgevingsvergunning
Als het complete pakket voor de omgevingsvergunning gereed is, wordt deze door ons digitaal bij de gemeente ingediend. Hierna gaat de procedure voor het verlenen van de vergunning lopen. U ontvangt de stukken digitaal en indien gewenst op papier.

7.  Aanbesteding
Indien gewenst kunnen wij u helpen bij het vinden van een geschikte aannemer. Op basis van de tekeningen en een technische omschrijving (bestek) verzorgen wij de aanbesteding naar de aannemers. De prijzen worden door ons vergeleken en wij brengen advies uit voor de uiteindelijke keuze voor de aannemer.

8.  Werktekeningen en bouwbegeleiding
Al naar gelang de wensen en de complexiteit van het project worden er door ons werktekeningen gemaakt en kunnen wij de bouwbegeleiding verzorgen.